For et grønnere og gladere Aust-Agder

MDG tar store globale utfordringer som klimakrisen på alvor. Mange av løsningene ligger i hvordan samfunnet legger til rette for menneskers hverdag. Det er i våre egne nærmiljøer, i våre kommuner og i vårt eget fylke at vi kan bygge et bærekraftig samfunn. Miljøpartiet De Grønne vil være en forkjemper for at Aust-Agder skal bli et foregangsfylke innen bærekraft og livskvalitet. Vår politikk bygger på økologi, grasrotdemokrati, dialog og solidaritet med alle mennesker, dyr og natur.

august 19, 2015