– Gjør Norge til en Fairtrade-stat!

Norske offentlige virksomheter kjøper varer for minst 270 milliarder kroner i året. Dette skjer nærmest uten bevissthet om økonomiske strukturer som opprettholder utnytting av verdens fattigste gjennom miljøødeleggelser, slavearbeid, barnearbeid og brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Miljøpartiet De Grønne mener rettferdig handel er solidaritet i praksis, og at både staten og kommunene må ta langt større ansvar for etikk i innkjøpspolitikken. Vi tror også at folk ønsker å handle rettferdig, noe som vises gjennom interessen for Fairtrade og rettferdig handel både hos forbrukere og i det offentlige. Til nå har 17 kommuner valgt å bli Fairtrade-kommuner.

Miljøpartiet De Grønne oppfordrer Regjeringen til å følge disse kommunenes eksempel, og gjøre Norge til verdens første Fairtrade-stat.

Silje Wiik Nielsen

fylkesleder og 1. kandidat

Aust-Agder MDG