Fotocredit:

Grønn eller grå fremtid

De Grønne er en del av verdens raskest voksende politiske bevegelse; tredje største parti i Sverige, 10% og regjeringsmakt i Tyskland, 20% ved presidentvalget i Finland. Norsk-franske Eva Joly var De Grønnes presidentkandidat i Frankrike i 2011. I Norge har vi 20-doblet medlemstallet på 5 år, og i Aust-Agder har vi bare den siste måneden fått Grønn Ungdom og nye lokallag i Grimstad, Tvedestrand og Risør.
Valget står ikke mellom rødt og blått, det står mellom grønt og grått.

september 7, 2013

De Grønne er en del av verdens raskest voksende politiske bevegelse; tredje største parti i Sverige, 10% og regjeringsmakt i Tyskland, 20% ved presidentvalget i Finland. Norsk-franske Eva Joly var De Grønnes presidentkandidat i Frankrike i 2011. I Norge har vi 20-doblet medlemstallet på 5 år, og i Aust-Agder har vi bare den siste måneden fått Grønn Ungdom og nye lokallag i Grimstad, Tvedestrand og Risør.

Valget står ikke mellom rødt og blått, det står mellom grønt og grått. Det er et veivalg, hvor kun en av veiene er bærekraftig.

Ifølge FN er klimaendringene den største utfordringen verden i dag står overfor. Klimavalg 2013, en allianse av 100 organisasjoner fra fagbevegelse, kirke og miljøbevegelse, bekrefter at De Grønne har den beste klimapolitikken. Frp, Høyre og Arbeiderpartiet er verst. De Grønne tar bærekraftig utvikling på alvor, og setter det som høyeste prioritet. Bærekraftig utvikling er beskrevet i Norges Grunnlov, likevel gis det ikke høyere prioritet blant de største partiene.

Klimaendringer handler ikke om klimaet i seg selv, men om konsekvenser for mennesker, dyr og natur. Hvis vi skal holde verdens oppvarming under to grader, må globale utslipp begynne å minke senest i kommende stortingsperiode. Klarer vi ikke dette, får det konsekvenser. Oppvarming litt over to grader gjør 30% av jordens arter utrydningstruet, og ekstremvær og mangel på mat og vann vil ramme milliarder av mennesker. Videre oppvarming gjør det enda verre, og det er dit vi går med dagens politikk. Våre barn og barnebarn er de som må ta konsekvensene av valgene vi gjør i dag. Jeg har selv en datter på to år.

I en grønn fremtid verdsettes lykke og livskvalitet høyest av alt. Vi har ren natur og rene byer, jord og luft er fri for miljøgifter og forurensing, maten er sunn, handelen er rettferdig, og krig betraktes som usivilisert.

Hvis du er enig med FN om viktigheten av klimautfordringene, hvis du er opptatt av milø og livskvalitet, hvis du vil ha grønnere transportmuligheter, hvis du vil ha en ekte fredspolitikk og det beste partiet på dyrevern, stem De Grønne. I år betyr din grønne stemme mer enn noen gang før.

Johannes Moen

«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.» GRUNNLOVEN § 110 b