Hjerteskjærende intoleranse

Leserinnlegg av Lillesands-medlem Ben Økland i Agderposten 26. februar 2011.

Filosofen Nikolaus Cusanus var pavens advokat, han innehadde det høyeste, verdslige embete innen Den Katolske Kirke noen sinne. Da Konstantinopel falt i 1451, sendte paven sin advokat for å forhandle med de muslimske lederne.

Cusanus fremførte følgende, logiske resonnement: ”De kristne, og de som følger islams lære, sier begge: Jeg tror på en, eneste Gud, det fins ingen annen Gud. Hvordan kan da den ene gruppen si til den andre: Dere tror på en annen gud? Det er å motsi seg selv, det fins jo ingen annen Gud”. Cusanus prekte, som Jesus Kristus, forsoning i nestekjærlighetens navn.

Det er vondt å oppleve at stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti kaster Kristi lære om forsoning og nestekjærlighet på båten og roter seg ned i skyttergravene sine, i verbale angrep mot Det Muslimske Brorskapet.

Brorskapet arbeider for islamsk vekkelse og samfunnsendringer. Det er den største, nåtidige islamske organisasjonen i verden og er representert i 72 nasjoner. I motsetning til mange andre, opprørske, og fundamentalistiske organisasjoner har Det Muslimske Brorskapet foretrukket å bruke ikke-voldelige metoder.

Stortingsrepresentant fra Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad, har alliert seg med stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra Oslo, og sammen lanserer de en verbal kanonade mot Brorskapet i Agderposten. Her blir Brorskapet forsøkt satt i bås med islamistiske terrororganisasjoner. Angrepet er i tråd med den velkjente, intolerante strategien: islam er farlig, bekjemp islam.

Blant en stor minoritet i Norge er det minst 80.000 registrerte medlemmer av islamsk trossamfunn. Det er flere enn de registrerte medlemmene i Den katolske kirke eller i Pinsemenigheten her til lands. De er utpreget fromme, og de forsøker oppriktig og ærlig å leve etter de samme 10 budene, og de tror på den samme Gud, som Ropstad og Syversen. Dette gjelder en stor gruppe fredselskende og demokratisk innstilte mennesker i Norge.

Muhammar Gaddafi holdt tale samme dag som Agderposten trykte Ropstad og Syversen sin pamflett. Gaddafi mente bestemt at demokratiforkjemperne i Libya var agenter for Osama bin Laden, alle som en. George Bush mente det samme om Taliban, da han søkte oppslutning for å invadere Afghanistan. Det fungerte for Bush, men ingen tror på Gaddafi.

Kristelig Folkeparti støtter deretter en politikk som går ut på at norske gutter skal drive jakt på afghanske fjellbønder. Talibanere med turban og skjegg er våre fiender, så vi må skyte dem. Den eneste tilgivelse for Kristelig Folkepartis råskap må være å finne via en slags angrende omvendelse til fornuft og kristen etikk.

Det er vondt. Det smerter virkelig at stortingsrepresentanter Ropstad og Syversen gjør seg til talsmenn for intoleranse mot islam. Hvordan virker tiltaket på nordmenn som tror på islam? Hvordan virker tiltaket på kristne nordmenn som ærlig tror på kjærlighetens evangelium? Stålsettes de til korstog, eller fortviles de i sin sjel?

Fundamentalismens ansikt er stygt. Det er fullstendig i konflikt med kristendommens budskap om nestekjærlighet og toleranse. Dessverre er det adskillig flere kristelige fundamentalister her i landet enn islamske. Skam dere, stortingsmenn, og fei for egen dør.

Ben Økland, Lillesand
Medlem av Miljøpartiet de Grønne