Hvorfor stemme på Miljøpartiet De Grønne?

Det enkle svaret er fordi klimakrisen er vårt tids største utfordring.

september 2, 2015

Selv om andre partier også har god klimapolitikk , og de to store sakte kommer etter, er det Miljøpartiet De Grønne som er de mest kompromissløse på klimaets vegne. Den stemmen må bli sterk der beslutninger som angår vår og våre barn og barnebarns fremtid tas. Det blir den ved at vi stemmer inn grønne politikere.

Klimautfordringen er ikke en enkeltsak- det er som vi vet slik at alt henger sammen med alt i komplekse samspill. Det viktige å huske på nå ved lokalvalget er at hva som besluttes i vårt fylke/vår kommune har klare sammenhenger med de store spørsmålene som det nå forhandles om fram mot det internasjonale klimatoppmøtet i Paris senere i år.

Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som utfordrer vår tids myte om at evig vekst er mulig og at en økonomi som ikke har vekst som mål er uansvarlig, ja faktisk umulig.  Faktum er at det er motsatt – det er å tro på evig vekst langt utover jordas bæreevne  som er uansvarlig og ja det er mulig å finne andre premisser for en sunn økonomi enn vekst.

All politikk handler om å prioritere, man sier ja til noe og nei til noe annet . Å nå klimamålene og samtidig omstille våre nærsamfunn i en ny retning er vel så mye en ja som en nei politikk. Miljøpartiet De grønne sier ja til sykkel- og gangstier, ja til sammenhengende grøntområder, ja til smartere kollektiv transport , ja til å ta vare på biologisk mangfold , ja til et tempo som er litt lavere for oss alle- gamle som unge.  Vi sier ja til flyktninger i nød. Som ledd i vårt ja til flere  flyktninger har et utvalg jobbet med hvordan det kan gjøres på en god måte-hvilke utfordringer må vi tenke på osv. Rapport fra utvalget finner du på MDGs nasjonale nettsider.

Vi sier ja til storsatsing på jernbane og vi sier ja til at nå må vi gjøre alt vi kan for å tilrettelegge for at industri og næringsliv , forskning og utdanningsinstitusjoner  får mulighet til å sette alle kluter til for det grønne skiftet.  Vi fikk det til med oljeeventyret- nå må vi si ja til et nytt eventyr som sikrer både arbeidsplasser og økonomi og er til det beste for klima og miljø.

Har du lyst til å lese mer om hvordan vi prioriterer og hvilke endringer som må til i nasjonal økonomi for at vi virkelig kan få til dette kan du se på vårt alternative statsbudsjett for 2015.

Høres det umulig ut?  Allmen stemmerett , for ikke å snakke om stemmerett for kvinner, hørtes  for mange umulig ut i sin tid. Og arbeiderbevegelsens fremvekst og det de fleste nyter godt av i Norge ved at vi tross alt fortsatt har relativt små forskjeller, det var nok mang en «Jørgen Hattemaker» som ikke turde tro på det.

Vår tid trenger De Grønnes politikk og våre mål er slett ikke uoppnåelige.

Dessuten er grønn politikk godt for helsa-både psykisk og fysisk -ta en kikk i programmet.

Godt valg!

 

Tonje F. Valenzuela

talsperson, Mlijøpartiet De Grønne i Aust-Agder