Knapt for miljøet med Gullknapp og E18 tilførselsvei gjennom bymarka

Følgende leserinnlegg ble publisert i Agderposten 21.8.2013, og omhandler to svært aktuelle miljøsaker i vårt  fylke:
Fylkets nåværende stortingsrepresentanter står samlet bak ny flyplass og E18 med tilhørende tilførselsveier. Er disse utbyggingene noe vi kan være stolte av overfor kommende generasjoner?

Jeg har ingen tro på Erik Musts utsagn om at Gulknapp også vil være riktig å satse på i et miljømessig perspektiv. Økt flytrafikk og økt bruk av personbiler er ikke bærekraftig med dagens teknologiske løsninger. Klimagassutslippene vil øke, til skade for oss selv, naturen og kommende generasjoner.

Dagens planer medfører asfaltering av vakker og verdifull natur. Planlagt tilførselsvei gjennom bymarka i Arendal vil krysse lysløype, turstier og gytebekker. Områder som har vært, og vil kunne være, til glede for utallige generasjoner, vil nå ødelegges.

Det finnes bedre alternativer for tilførselsvei, det finnes bedre alternativer til kapasitetsøkning på E18 og det finnes bedre alternativer enn Gullknapp. Med tilsvarende investeringer i tryggingstiltak på eksisterende veier, bedre kollektivtransport og annen klimasmart samferdsel vil vi bevege oss trygt og godt inn i fremtiden.

Johannes Moen
Førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Aust-Agder