Kraftsosialismens sanne ansikt

Leserinnlegg som medlemmene våre Vidar Øy og Ben Økland sendte til Agderposten 1. mars 2011.

Kjell Ingolf Robstad blogger om monstermastene. Det er balsam for sjelen. Regjeringens vedtak om visuell forurensing av Hardanger ved bygging av store kraftmaster, er trist, men det overrasker oss ikke. SV tier. Det sier sitt om hvor lavt partiet verdsetter norsk natur. Eller har de fått munnkurv?

Å prissette uerstattelige norske naturperler som vanlige handelsvarer er usmakelig, men vi må innrømme at den fantastiske, norske naturen er en handelsvare i turistsammenheng. Varer med dårlig kvalitet, som for eksempel natur forsøplet med kraftlinjer mellom monstermaster, vil trolig selge dårligere. Turisme er en viktig næring for Norge. Hva som ligger i uttrykket «naturens egenverdi», har vi ikke hørt regjeringspartifolk snakke om. Men de har kan hende ikke hørt om begrepet? Det var ikke uten grunn den kjente filosofiprofessoren Arne Næss lenket seg fast ved aksjonen mot Mardølautbyggingen.

Plattformene i Nordsjøen går ikke av seg selv. De drives med generatorer om bord. Karbonutslippet fra plattformgeneratorene i Nordsjøen er like høyt som fra den samlede, norske bilparken. En strømkabel under Nordsjøen skal elektrifisere plattformdriften for å oppnå redusert norsk karbonutslipp. Da er det bra nok med sjøkabel.

”Blås i Hardanger og leve kraftsosialismen” er ikke til å fordøye. Hvor blir teltleiren?

Mvh

Vidar Øy, Tromøy og Ben Økland, Lillesand

Medlemmer av Miljøpartiet de Grønne