– Lofoten og Vesterålen uten olje- og gassvirksomhet!

Oljevirksomhet i nord er å spille russisk rulett med miljøet. Å slippe oljeindustrien inn i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, vil uunngåelig føre til store klimagassutslipp – men det vil også innebære økt belastning på den rike naturen som finnes her, og som allerede lider under sterkt press. For å begrense Norges klimagassutslipp, sikre fiskeriressursene og havmiljøet i nord mener Miljøpartiet De Grønne at det må opprettes varig petroleumsfrie områder i Lofoten og Vesterålen.

Naturforholdene gjør oljevernberedskap vanskelig, og en ulykke vil få enorme konsekvenser for naturen i de sårbare nordlige havområdene. Her finnes en rik og verdifull natur, som dessverre er under press fra forurensing, skipstrafikk, overfiske og menneskeskapte klimaendringer. Blant annet lever den siste gjenlevende store torskebestanden i verden her. Oljeboring i Lofoten og Vesterålen vil være enda en stein til byrden for et allerede utsatt økosystem.

Brenning av fossil olje, gass og kull utgjør hoveddelen av menneskehetens bidrag til klimaendringene. Oljepolitikken er det største hinderet for våre ambisjoner i miljøpolitikken, og utgjør Norges største politiske paradoks. Det er helt bak mål å tro at vi skal greie å kutte i utslipp og samtidig la en av de største utslippssynderne, oljeindustrien, bare kjøre på. Hvis Norge skal nå sine internasjonale klimaforpliktelser, må vi sette ei grense for oljeindustrien, og denne grensa går sør for Lofoten og Vesterålen!