Mannen med den selvlysende ljåen er løs – igjen

Leserinnlegg sendt til Agderposten 15. mars (Ben Økland).

Ulykken ved Fukushima-anlegget er i dag, 15. mars 2011, oppgradert til nivå 6 på ”International Nuclear Emergency Scale”. Bare to ganger tidligere i verdenshistorien har tilsvarende alvorlige kjernekraftulykker funnet sted, i 1957 i Kyshtym i Sovjetunionen (nivå 6), og i 1986 i Tsjernobyl (nivå 7). Situasjonen ved Fukushima-anlegget i Japan er stadig under utvikling.

Følgene for helse og miljø i Japan blir alvorlige. Radioaktiv forurensning har lekket opp i atmosfæren. Hele Stillehavsregionen vil kunne registrere følgene, så langt øst som til Alaska og California. Det er foreløpig umulig å si om situasjonen på lang sikt eventuelt vil medføre økning i antall krefttilfeller i Norge, slik det skjedde etter Tsjernobyl-katastrofen. Det man med sikkerhet kan slå fast, er at vi er nå blitt påminnet om vårt felles, globale ansvar for å forhindre at denne menneskefiendtlige industrien bygges videre ut.

Miljøpartiet De Grønne slår fast i sitt prinsipprogram: ”Kjerneenergi er på samme vis som fossil energi en begrenset ressurs, men med andre typer ulemper. Ulykkesrisiko, nærhet til våpenteknologi og lagring av avfall er gode grunner til å ikke satse på kjerneteknologi som løsning på klimakrisen. Miljøpartiet De Grønne ønsker internasjonal avvikling av kjerneenergi, og forbud mot all dumping av radioaktive emner i havet. Eventuell forskning innen kjerneteknologi må direkte støtte opp om en slik avvikling. Norge har også et ansvar for å utvikle best mulig lagringsteknologi for eksisterende radioaktivt avfall”.

Det er en viktig samfunnsoppgave å sørge for at planer blant kommersielle aktører, og innenfor Fremskrittspartiet, om kjernekraftverk i Norge aldri blir realisert.