Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad og demokratiet

Leserinnlegg som Lillesands-medlem Ben Økland hadde på trykk i Agderposten 17. februar 2011.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad og demokratiet

Det egyptiske folket kastet av seg tyranniet ved hjelp av fredelige demonstrasjoner. Folket ville ha demokrati. Slagordene lød ”brød, frihet og verdighet” og ”fredelig, fredelig”. Det Muslimske Brorskapet sto skulder ved skulder med Egypts kristne.

Kjell Ingolf Ropstad blogger i sakens anledning: ”Det farlige med demokrati er jo at folket kan velge noen vi ikke liker. Enten det er Hamas på Gaza eller det muslimske brorskapet i Egypt.”

Takk for denne skjellsettende avklaringen, Ropstad. Læreboka i samfunnsfag løy altså, da den sa at demokrati er bra for alle. Demokrati er altså bare bra for dem som ”vi” liker, ellers er det farlig. Dette er jo uhyre radikalt, som samfunnslære betraktet.

Ropstad vedgår allikevel indirekte at Hamas er demokratisk valgt av folket i Gaza. Det stemmer. Den 26. januar 2006 fikk Hamas, som deltok i valget under navnet ”Forandring og reformer”, 74 av i alt 132 representanter i Gazas parlament.

Det Muslimske Brorskapet antas å ha ca. 25 % oppslutning blant folket i Egypt. De har det best utbygde partiapparatet blant alle opposisjonspartiene. Kanskje får de en brakseier ved åpne og frie, demokratiske valg. Mener Ropstad i fullt alvor at i så fall blir demokratiet en ulykke for Egypt?

”Israels Venner” er en gruppe av 26 norske stortingsrepresentanter. Det er 13 fra Fremskrittspartiet, 10 fra Kristelig Folkeparti og 3 fra Høyre. Kjell Ingolf Ropstad er medlem i denne klubben. Han kan kanskje, her i Agderposten, svare på følgende:

  1. Er det akseptabelt at Israel systematisk koloniserer den okkuperte Vestbredden med et spredt nettverk av stadig nye, israelske bosettinger? FN slår utvetydig fast at dette er brudd på internasjonal lov. Mener Ropstad at internasjonal lov er like farlig som demokrati, for det kan jo hende at ”vi” liker krigsforbryteren?
  2. Halvannen million mennesker er fysisk innesperret i Gaza. Israels blokade holder dem på sultegrensen, og sikrer at de ikke kan få materialer til å bygge opp igjen hjemmene sine etter den avskyelige terrorbombingen for to år siden. Mener Ropstad at den menneskelige tragedien, fornedrelsen og ufriheten for Gazas folk er helt på sin plass?
  3. Israelske grensevakter skyter med skarpt mot fredelige bønder i Gaza som jobber på jordene sine, i god avstand fra den Israelske grensen. Synes Ropstad de uniformerte, Israelske snikskyternes terrorisme er gode greier?
  4. Israel har bedervet etnisk rensing i enorm målestokk. Storparten av det palestinske folket er fordrevet til leirer for flyktninger, de fleste i Jordan og Libanon. Den vesentlige, politiske forskjellen mellom Hamas og Fatah er at Hamas står ufravikelig på kravet om at flyktningene har rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt. FN slår fast at det har flyktningene rett til. Hva mener Ropstad om Israels etniske rensing? Kan eventuelt Ropstad støtte FN og Hamas i at flyktningene har rett til å vende tilbake?
  5. Israel har konsekvent nektet å etterkomme resolusjoner fra FN. Synes Ropstad dette er greit nok? Er kanskje verdensorganisasjonen farlig, i likhet med demokratiet, for den kan jo finne på å beslutte noe ”vi” ikke liker?

Mens du er i farten, Ropstad, synes du det er helt greit at Israel truer verden med et arsenal av ca. 100 kjernefysiske stridshoder?

Det er demokrati i Norge. Norge tåler at 26 stortingsrepresentanter rotter seg sammen i en klikk som støtter krigsforbrytelser og brudd på menneskerettigheter, for det gode med demokratiet er at da kan de også holdes ansvarlig.

Ben Økland

Lillesand